Managementul siturilor N2000 - Trascau

În prezent se află în desfășurare procesul de elaborare a planului de management integrat pentru siturile Natura 2000 Trascău, în cadrul unui proiect finanțat prin POS Mediu, Axa 4. Conform acestuia planul va fi trimis spre aprobare al sfarșitul anului 2012.

DR