Managementul siturilor N2000 - Trascau

Începând din anul 2010, CETM Albamont derulează proiectul ”Elaborarea Planului de management integrat al ROSCI0253 Trascău și ROSPA0087 Munții Trascău” co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Socială prin POS Mediu, Axa 4. Obiectivul principal al acestui proiect este, după cum îi spune și numele, elaborarea Planului de management al siturilor Natura 2000 Trascău.
Ca urmare a cercetărilor de teren efectuate în perioada 2010 - 2014, este disponibilă versiunea inițială a Planului de management integrat. Până în data de 27.10.2015, așteptăm eventuale sugestii și completări la acest document.

Documentele pot fi descărcate de la următoarele link-uri:

Planul de management,
Anexe la Planul de management;

DR